"Handelen in vertrouwen"

info@bekaertconsult.be • T 051 77 28 38

Foto Els Bekaert

Diensten

Een heldere boekhouding start met de juiste boekhoudingsvorm. Samen kiezen we voor een aangepast rekeningstelsel en kijken we of dit met een enkelvoudige of een dubbele boekhouding kan. Indien een forfaitaire boekhouding mogelijk is dan leggen we je de principes uit.Maandelijks zorgen wij voor een centralisatie van de boeken, het bijwerken van de journaalposten en zomeer.

We zorgen er voor dat je op het eind van elk jaar een goed beeld krijgt van je boekhoudkundige situatie aan de hand van een vergelijkende staat. Dat doen we door het opmaken van de jaarrekeningen en de balans. We leggen zorgvuldig uit hoe je de resultatenrekening moet begrijpen en welke richting je uitgaat.

Goedkope boekhouder of beste boekhouder?

De keuze van een boekhouder laat je beter niet afhangen van het ereloon alleen. Een goede boekhouder is iemand die je door het doolhof van belastingsregels wijst op de minst belastbare weg. Zo hou je meer geld over.

Fiscale optimalisatie kan er voor zorgen dat de kost van een goede boekhouding meer als een investering kan gezien worden. Door een goede vertrouwensband met je boekhouder kan je trouwens meer besparen dan een etentje.…

De beste boekhouder is iemand die het meest geschikt is om jouw zaak te ondersteunen. Denk na over die keuze. Kom gerust langs dan kijken we of het klikt.

De balans

Een balans opmaken is één ding. Een balans lezen is nog iets anders. Ervaren ondernemers zien direct waar de klepel hangt. Voor starters is de balans vaak gewoon een blad vol cijfers. Zonder uitleg lijkt dit op een code uit de tweede wereldoorlog.

Jouw boekhouder bespreekt niet alleen de evolutie van die cijfers. Hij legt ook de betekenis uit. Dat doet hij aan de hand van ratio’s. Het is een manier om de waarde van je onderneming juist in te schatten. We meten met andere woorden of je rijker geworden bent en of je wel goed bezig bent. Op die manier kan je tijdig bijsturen. Het is in elk geval een onmisbaar instrument indien je aanklopt bij de bank. Ben je nog niet vertrouwd met boekhoudkundige termen? Klik dan op de gewenste term voor meer uitleg. Heb je meer uitleg nodig? Bel ons gewoon op. Zo werken pro’s.

Controle, help!

Een belastingscontrole maakt deel uit van ons economisch systeem. Wetten en regels veranderen. Hierdoor ontstaat de kans op grijze zones bij het voeren van een goede boekhouding. Wij zorgen ervoor dat uw boekhouding helder is. Zo kan u rustig slapen voor én na een belastingscontrole.

Vrije beroepen

Vrije beroepen vragen een aparte benadering. Je kan kiezen tussen een solopraktijk of een samenwerking met collega’s in een vennootschapsvorm. Een zogenaamde associatie. Net als andere ondernemers moeten ook vrije beroepen een ondernemingsnummer hebben. Wij geven raad bij de keuze van het meest geschikte verzekeringsfonds en zoeken naar de beste oplossing voor jouw praktijk.

Ook artsen,advocaten of architecten hebben vaak vragen over aanvullende sociale bescherming of vermogensopbouw. Vragen staat vrij. We hebben ervaring met vrije beroepen en vermogensopbouw.

Overname en begeleiding

Wil je je zaak overdragen of wil je een zaak overnemen? Een overname is geen gewone zakelijke transactie. Het is vertrouwen vragen of schenken. Het is een ingrijpend moment in je leven. Hiervoor kies je best iemand in vertrouwen die de cijfers begrijpt en je onafhankelijk kan begeleiden. Indien nodig houden we je een spiegel voor. Het gaat over zoveel méér dan geld alleen. Daar hebben we ervaring mee. Samen kiezen we een traject waar alle partijen zich goed bij voelen.

Successie en erfopvolging

Successie of overdracht van vermogen aan de volgende generatie is ons ding. Onze ervaring leert dat een goede successie de nodige planning vraagt. Hou rekening dat de overheid altijd aan tafel zit bij een erfopvolging.

We weten dat deze gesprekken over erfopvolging gevoelig kunnen liggen. Het gaat onvermijdelijk over de dood. Kies hiervoor met alle partijen een rustig moment uit. Dit bespreek je niet op een babyborrel. Durf deze zaken los van emoties te zien. Dit gaat over geld. Vaak geld waarvoor een leven lang gewerkt is. Soms zelfs generaties. Heftige emoties zijn hier niet op hun plaats. Je neemt samen een positie tegenover de overheid. Je bent hiermee niet ongevoelig. Integendeel. Je toont de volgende generatie dat je ze graag ziet en hen alle kansen wil geven. Ook op materieel vlak. Je bent bereid om hiervoor een inspanning te doen. Je bent bereid om je tranen te bedwingen opdat zij het beter zouden hebben.

Met een goede voorbereiding kom je niet voor verrassingen te staan. Ons devies is: “geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan de erfgenamen zoveel mogelijk”. Blijf niet zitten met vragen rond je erfopvolging. Durf hierover met ons te spreken. Samen met ons netwerk maken we een successieplan op en sturen we bij indien nodig.

Sitemap | Privacy | © copyright 2014